De beste kerstwensen zijn wensen die je vanuit je hart hebt geschreven, maar soms kunnen zelfs de beste onder ons vastlopen als het gaat om het vinden van enige inspiratie. Dus, om je een beetje op weg te helpen, hebben we onze favoriete kerstwensen en –teksten voor je op een rijtje gezet, zodat je iedereen op een leuke manier een vrolijk Kerstmis kunt wensen!

Onze verzameling Kerstwensen omvat:

Wensen die betrekking hebben op een vrolijk Kerstmis en die je bijvoorbeeld in een kerstkaart zou kunnen schrijven. Deze wensen hebben we onderverdeeld in categorieën om je zo nog beter te helpen vinden wat je zoekt. Van algemene schrijftips tot een aantal favoriete teksten voor op een kerstkaart, zodat je vast en zeker een manier zult vinden om ook dit jaar een leuke en originele wens in je kerstkaarten te kunnen schrijven.

Vrolijk Kerstmiswensen en teksten die je in een kaart zou kunnen schrijven

De volgende vrolijk Kerstmiswensen is een aantal van de meest populaire teksten die je op kerstkaarten tegen kunt komen.

 1. Moge deze kerst dit jaar op een vrolijke manier afsluiten en plaatsmaken voor een fris en vrolijk Nieuwjaar. Vrolijke kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
 2. Moge de goede tijden en de schatten van het heden de gouden herinneringen van morgen worden. Ik wens je veel liefde, vreugde en geluk. Vrolijk kerstfeest!
 3. Moge je kerst schitteren met momenten van liefde, plezier en goede wil, en moge het jaar dat komen gaat met een heleboel tevredenheid en vreugde worden gevuld. Vrolijke kerstdagen.
 4. Moge de kerst je huis vullen met vreugde, je hart met liefde en je leven met plezier.
 5. Moge de vrede en de zegeningen van Kerstmis jou toekomen; En moge het jaar dat komen gaat gevuld zijn met geluk.
 6. Het geschenk van de liefde. Het geschenk van vrede. Het geschenk van geluk. Mogen al deze geschenken er zijn voor jou met Kerstmis.
 7. Moge alle lieve magie van Kerstmis samenkomen om je hart gelukkig te maken en iedere wens in vervulling te laten gaan.
 8. Terwijl je geniet van al het goeds, versier je elk plekje in je huis, en geniet je van het samenzijn, moge de vreugde en de feestelijkheden blijven schitteren in je leven, nog lang nadat Kerstmis voorbij is. Vrolijk kerstfeest! Gelukkig nieuwjaar!
 9. Moge de vrede en de vreugde van Kerstmis heel het jaar door in je hart blijven wonen.
 10. Kerstgroeten! Met een heleboel goede wensen voor Kerstmis en het jaar dat komen gaat.
 11. Moge de zegeningen van vrede, goede wil en geluk met je zijn tijdens de Kerst en voor altijd.
 12. Vrolijke kerstdagen en de beste wensen voor een gelukkig nieuwjaar.
 13. Mogen de zegeningen van Kerstmis vandaag en altijd aan je zijde staan.
 14. Moge de vrede en vreugde van Kerstmis nu en in het nieuwe jaar met je zijn.
 15. Een wens voor vrede en geluk met Kerstmis en heel de rest van het jaar.
 16. Met alle beste wensen voor Kerstmis en Nieuwjaar.
 17. We hopen dat je een geweldig fijne kerst hebt, omringd door familie en vrienden, en we wensen je het allerbeste voor het nieuwe jaar!
 18. Ik wens jou en je gezin een schitterende kerst en moge jullie gezegend worden met een goede gezondheid, voorspoed en geluk in het nieuwe jaar dat komen gaat.
 19. Moge je een heerlijke kerst hebben en dierbare herinneringen creëren samen met je prachtige gezin.
 20. Ik wens je een heel fijne kerst vol plezier en gelach, en de allerbeste wensen voor een geweldig mooi nieuwjaar!
 21. Moge deze kerst je een heleboel vreugde en geluk brengen en moge je Nieuwjaar vrolijk en aangenaam worden. Bedankt dat je zo’n fantastische vriend voor me bent!
 22. Ik wens je heel fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.

Berichten en wensen (niet-religieuze) om op een kerstkaart te schrijven

Kerstkaartberichten en -wensen voor niet-christelijke vrienden en familie die je op een kaart of in op social media zou kunnen gebruiken

 1. De allerbeste wensen voor een heerlijke kerst en een gelukkig nieuwjaar. Moge vrede, liefde en voorspoed je altijd op je pad blijven volgen.
 2. Voor een vrolijk heden en goede herinneringen om op terug te kijken. De beste wensen voor een fijne kerst en een schitterend nieuwjaar.
 3. Wat mooi is. Wat zinvol is. Wat je ook geluk mag brengen. Moge het aan je zijde staan tijdens de feestdagen en het jaar dat komen gaat.
 4. De beste wensen voor een prachtige kerst en een heel gelukkig nieuwjaar.
 5. Ik wens jou en je dierbaren vrede, gezondheid, geluk en voorspoed in het Nieuwjaar dat voor de deur staat.
 6. De beste wensen voor de feestdagen en veel gezondheid en geluk in het jaar dat komen gaat.
 7. Met alle beste wensen voor een gezond, gelukkig en vredig Nieuwjaar.
 8. Moge je een vredig kerst hebben, en veel vreugde en voorspoed tegemoet mogen zien in het nieuwe jaar.
 9. De beste wensen voor een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
 10. De beste wensen voor een heerlijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
 11. Ik hoop dat je kerst leuk en feestelijk zal zijn en mag net zo mag schitteren en stralen als jij dat altijd doet!
 12. Ik wens je een vreugdevolle kerst en een erg voorspoedig en gezond nieuwjaar.
 13. Fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
 14. Ik wens je een veelplezier tijdens de feestdagen en een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.
 15. Moge deze feestdagen jou en je geliefden een heleboel geluk en vreugde brengen.
 16. Geniet van magisch feestdagen.
 17. Fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
 18. De beste wensen voor vrolijke feestdagen en een schitterend nieuwjaar.
 19. Ik wens jou en je gezin vrolijke feestdagen.
 20. Ik wens je vrolijke feestdagen en een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
 21. Ik wens je vrede, liefde en vreugde tijdens de feestdagen.
 22. Fijne feestdagen met alle goede wensen voor het nieuwe jaar.
 23. Wij wensen jou en je familie fijne feestdagen, en een voorspoedig en liefdevol nieuwjaar.
 24. Moge de nabijheid van vrienden en familie en het aangenaam samenzijn thuis, je geest versterken tijdens de feestdagen.
 25. Laat de geest van liefde zachtjes onze harten en huizen vullen. Tijdens de feestdagen vind je namelijk een heleboel redenen om gelukkig te zijn.

Religieuze kerstwensen en –berichten om opeen kaart te schrijven

Uiteraard hebben we ook een verzameling gelukkige kerstwensen en -berichten voor vrienden en familie die geloven dat Jezus de reden is voor het vieren van Kerstmis!

 1. Moge je Gods aanwezigheid voelen in de kaarsen die zachtjes hun gloed verspreiden tijdens Kerstmis, en moge je het wonder van Zijn blijvende liefde ervaren, zoals Hij je leidt, door iedere dag van het komende jaar. Moge Gods zegeningen met je zijn. Tijdens Kerstmis en Nieuwjaar!
 2. Geloof maakt alles mogelijk, hoop laat alles werken, liefde laat alles mooi zijn, moge jullie alle drie deze dingen ontvangen tijdens deze kerst. Vrolijk kerstfeest!
 3. Een stille nacht, een ster bovenaan de hemel, een gezegend geschenk van hoop en liefde. En veel kerstzegeningen voor jou en je gezin.
 4. Terwijl kerstliedjes de ruimte vullen met vreugde en vrolijkheid, terwijl het beieren van de kerkklok overal weerklinkt en gebeden naar God worden gezonden, wens ik je een vreugdevolle kerst en een gelukkig nieuwjaar.
 5. Moge Gods zegeningen deze Kerst jou ten deel vallen!
 6. Moge je hart deze kerst vol lof zijn voor het prachtige geschenk van Jezus en de vreugde die Hij ons leven heeft geschonken. Vrolijke kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.
 7. De glorie, het wonder, de betovering van deze heilige dagen wil ik met je delen. Heb een gezegende Kerst en een voorspoedig Nieuwjaar.
 8. Vrolijk kerstfeest. Moge God je rijkelijk zegenen tijdens deze feestdagen.
 9. Moge God je leven vullen met liefde, vreugde en vrede deze feestdagen en door heel het nieuwe jaar.
 10. Moge God je zegenen met Kerstmis en voor altijd.
 11. Moge Zijn liefde je omringen met Kerstmis en voor altijd.
 12. God gaf ons zijn grootste geschenk op die eerste kerstdag en moge het wonder ervan altijd je je weg wijzen en deze verlichten. Vrolijk kerstfeest!
 13. Moge je de gave van geloof, de zegen van hoop en de vrede van Zijn liefde hebben met Kerstmis en voor altijd.
 14. Moge vreugde je geschenk zijn met Kerstmis, en moge geloof, hoop en liefde je schatten vormen in het nieuwe jaar.
 15. Jezus is de reden voor deze vrolijke kersttijd.

Bijbelse teksten en wensen te gebruiken op een kerstkaart

Hieronder vind je een aantal korte fragmenten uit de bijbel die een mooie aanvulling kunnen zijn op je kerstkaartberichten en kerstwensen die je naar christelijke vrienden en familie wilt sturen.

 1. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Lucas 2:11
 2. Ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord, het is groot nieuws voor het hele volk. Lucas 2:10
 3. Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. ‘Ere zij God in de hoge,’ zongen zij. ‘Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven. Lucas 2: 13-14
 4. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Mattheus 2:2
 5. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Mattheus 1:21
 6. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Jesaja 9:6
 7. Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Lucas 2:14
 8. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. Lucas 2: 8-9

 

 

Ze Magazine - Lifestyle trends