HomeCommunicatie7 signalen om verborgen narcisme te ontdekken

7 signalen om verborgen narcisme te ontdekken

Narcisme wordt vaak in verband gebracht met de talloze externe uitingen, zoals:

 • aandacht zoeken,
 • grootsheid,
 • oppervlakkige charme,
 • gebrek aan betrouwbaarheid,
 • overtreding van grenzen,
 • manipulatie,
 • nog talloze andere eigenschappen.

Niet alle narcisten zijn echter openlijk groots en opdringerig. Diverse onderzoekers en schrijvers hebben dan ook stukken geschreven over de zogenaamde introverte narcist, ook wel aangeduid als de verkapte narcist, de hypersensitieve narcist en de kwetsbare narcist. Dit subtype van narcisme is weliswaar meer verborgen, maar kan desondanks toch hetzelfde zelfvertrouwen en negatieve invloeden als hun extraverte tegenhanger met zich meedragen.

Het is echter zeker van belang om je erop te wijzen dat een heleboel introverte mensen zijn die absoluut niet narcistisch zijn. De mensen die echter een zekere werkwijze hebben om andere personen om hen heen te beïnvloeden, voelen zich in een onbalans en/of onzeker.

“heleboel introverte mensen zijn die absoluut niet narcistisch zijn”

Wat echter zowel extroverte als introverte narcisten met elkaar gemeen hebben, is hun gebruik van een uiterlijk vernislaagje dat superioriteit uitstraalt, om hun innerlijk gevoel van kwetsbaarheid mee te verbergen. Terwijl de extraverte narcist in zoveel opzichten zegt: “Ik ben beter dan jij”, zal de introverte narcist er alleen sterk naar verwijzen.

Hieronder hebben we ​​zeven tekens voor je op een rijtje gezet van een introverte narcist, met verwijzingen naar mijn boek “How to Successfully Handle Narcissists”. Ondanks het feit dat bepaalde mensen op het ene of andere moment een paar van de onderstaande kenmerken zullen laten zien, zal een pathologisch introverte narcist er gewoonlijk naar neigen om meerdere van de onderstaande personages in zich te hebben, terwijl hij of zij zich voor het grootste deel niet bewust is van (of zich niet afvraagt) hoe dit gedrag andere mensen beïnvloedt.

1. Kalme zelfgenoegzaamheid of superioriteit

Veel extraverte narcisten zijn tamelijk gemakkelijk te herkennen, met hun grootse manieren en aandachtzoekende gekronkel. Introverte narcisten daarentegen kunnen lastiger te herkennen zijn, althans in het begin. Ze neigen er namelijk naar om (oordelend) te observeren in plaats van te handelen en luisteren (weliswaar met maar een half oor) in plaats van zelf te spreken. Toch zal hun stillere aard verraden dat er sprake is van een superioriteitscomplex doordat ze zichzelf op een afstandelijke wijze onthechten en door de verontrustende non-verbale signalen die ze afgeven. Ze zullen hun negativiteit dan niet volledig uiten, maar je krijgt wel het duidelijke gevoel dat ze amper tolerant zijn met hun:

 • gebrek aan oogcontact,
 • neerbuigende houding,
 • gladde gebaren,
 • afwijzende gebaren,
 • gekreun en zuchten,
 • de grote mate waarin ze afgeleid kunnen worden,
 • snelle verveling,
 • onbeleefde geeuwen,
 • algehele onoplettendheid.

Op het moment dat ze wel spreken, dan zijn hun opmerkingen doorgaans kritisch en veroordelend, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun eigen arrogante opvattingen.

Deze ogenschijnlijk ondoordringbare zelfvoldaanheid is uiteraard een masker en bedekt een gevoel van kwetsbaarheid. Een deel van de onzekerheid kan het onvermogen inhouden om mensen zinvol ook echt als mens te kunnen zien.

“Jij huilt omdat iemand verdrietig is … Ik huil omdat anderen dom zijn, en dat maakt me verdrietig.” – van Big Bang Theory

2. Zelfabsorptie

Een van de meest voorkomende eigenschappen van een introverte narcist is een gevoel van “teruggetrokken egocentrisme”. Ondanks dat een heleboel introverte mensen stille maar goede luisteraars zijn, neigen introverte narcisten naar terughoudendheid en slecht kunnen luisteren. Dikwijls maken ze een snelle beoordeling van iemand of van een situatie, vinden ze deze niet interessant, zijn ze gebrekkig of zijn ze onwaardig en trekken ze zich geestelijk terug (en dus blokkeren ze je gewoon). Terwijl de meeste volwassen mensen in staat zullen zijn om details in een probleem te herkennen en mensen het voordeel van de twijfel te geven, neigen introverte narcisten ernaar om alleen hun aandacht te richten op de dingen die ze vanuit hun zelfzuchtigheid willen en die ze prettig vinden. Al het andere kan door hen als ‘saai’ of ‘dom’ worden betiteld.

“Je bent ziek? Maar hoe zit het met mij naar het winkelcentrum te brengen? ‘ – Anoniem

3. Gebrek aan empathie

Zowel extroverte als introverte narcisten delen de eigenschap van het gebrek aan empathie hebben. Narcisten zijn zich dikwijls niet eens bewust van, of negeren zelfs, de gedachten en de gevoelens van andere mensen. Zelfs op het ogenblik dat je hen vertelt op welke manier hun houding en handelingen negatieve gevolgen hebben, zal hun reactie meer betrekking hebben op zichzelf. Dat is een gevolg van de eerder genoemde zelfabsorptie.

4. Passieve agressiviteit

Bepaalde introverte narcisten behandelen op een onverbiddelijke manier, of op een passieve agressieve wijze onaangename mensen of situaties. Na een redelijk verzoek van je te hebben ontvangen, kunnen ze bijvoorbeeld zeggen: “oke”, “ja”, “natuurlijk” of  “zoals je wilt” en vervolgens helemaal niet in actie komen, of zich gedragen op de manier zoals hen dat goeddunkt. Indien je dan vraagt ​​waarom ze een afspraak niet na zijn gekomen, kunnen ze dit afdoen met een smoesje, of nonchalant zeggen dat hun zaken belangrijker waren.

5. Erg gevoelig

Psychiater Glen Gabbard merkt op dat bepaalde introverte narcisten “bijzonder gevoelig” zijn. Ze hebben zelfs de neiging om beledigd te worden door signalen van echte of vermeende minpunten af te geven en niet goed om te gaan met kritiek. Vanuit het oogpunt van deze negatieve feedback zullen bepaalde introverte narcisten zich gaan verdedigen met een enorm gevoel van superieure zelfvoldaanheid en in de aanval gaan (vechten), terwijl anderen zullen reageren met een sombere in zichzelfkering (vluchten).

Tip: leuke onderwerpen om wat leven in het gesprek te krijgen?

Normaal gesproken laten ze niet zien in welke mate de negatieve ervaring hen dwars zit, en gebruiken ze in plaats daarvan hun goed geoefende afzijdigheid om hun patroon gewoon voort te zetten. Uiteraard zijn niet alle hooggevoelige mensen ook narcistisch van aard. Wat de narcist onderscheidt, is hun valselijk opgebouwd superioriteitscomplex.

6. De “Onbegrepen bijzondere persoon”

De zelfwaarnemingen van bepaalde introverte narcisten houden begrippen in als:

 • “Ik ben speciaal”,
 • Ik ben uniek“,
 • “Ik loop voor op mijn tijd”,
 • “Ik ben zo uniek dat niemand me begrijpt”
 • ” Ik ben zo slim dat ik boven alle anderen uitsteek”

Uit opmerkingen en verklaringen zoals deze komen veel voorkomende narcistische neigingen naar voren uiteenlopend van superioriteit, grootsheid en bevoorrechtheid. Door een oppervlakkige mening op te bouwen dat iemand “bijzonder” is, creëert de introverte narcist een geruststellende rol door de angstige en kwetsbare ware ik te onderdrukken.

7. Onpersoonlijke- en moeilijke relaties

Zoals we al eerder hebben verteld, is een deel van de introverte narcistische onzekerheid het onvermogen om werkelijk contact te maken met andere mensen. In zoverre dienen de afzijdigheid en/of de zelfvoldaanheid als een verdedigingsmechanisme dat mensen op afstand kan houden zodat de narcist niet bloot zal worden gesteld aan zijn of haar interpersoonlijke gebreken en tekortkomingen. Bepaalde introverte narcisten richten zich dan ook sterk op zelfverrijkend werk, technologie, sociale netwerken, het lezen van boeken, het spelen van spelletjes, het hebben van fantasieën en/of andere manieren om bredere menselijke interacties tot een minimum te kunnen beperken.

Dergelijke activiteiten kunnen hen tevens van dienst zijn als het gaat om hun personages die betrekking hebben op hun heimelijkheid en eigenbelang naar voren te laten komen.

Ze
Ze Magazine - Lifestyle trends

68 REACTIES

Must Read