Elk begin van een nieuwe romance is uniek, maar als de relatie een tijd blijft duren, zijn alle fases die je doorloopt voor iedereen herkenbaar.

Relatie-stadia in je liefdesleven

Een relatie begint meestal met verliefdheid, of een groeiend besef dat je misschien wel je maatje voor het leven hebt gevonden.  Hoe dan ook is het een begin van een  parcours dat je samen wil afleggen.  Je doorloopt verschillende stadia met als doel de fundamenten  van een blijvende relatie te vormen, met een unieke compliciteit tussen jullie.  Zie elke fase als een soort controlepost waar gecheckt wordt of jullie nog op dezelfde lijn zitten.  Iedereen kent wel een voorbeeld van het perfecte paar waarvan het leek of ze voor elkaar voorbestemd waren en tot de eeuwigheid zouden samenblijven, maar uiteindelijk toch beslisten, tot ieders ontzetting, uit elkaar te gaan ?

Wel, ergens onderweg, in één van de doorlopen stadia, zijn ze elkaar een beetje kwijtgeraakt, waardoor het evenwicht in de fundamenten is verstoord.

Hoe herken je het stadium waarin jouw relatie zich bevindt ?

Heb je een nieuwe relatie ? Of heb je een relatie met iemand met wie je al meerdere jaren samenwoont?  Op zich maakt het niet veel uit, net omdat elke relatie past in één van de hieronder besproken fases.

Zoek hier je eigen relatiestadium en het zal je zeker helpen je eigen liefdesleven beter te begrijpen.

Stadium 1 : Verliefd !

Dit is de eerste fase in bijna elke relatie.  Jullie voelen een enorme aantrekkingskracht en een oncontroleerbare drang om bij elkaar te kunnen zijn.  Je hebt het gevoel nog nooit zo intens seksueel tot iemand aangetrokken te zijn of verlangd te hebben naar elkaars gezelschap.

In deze fase zien jullie alles door een roze bril, en worden eventuele schoonheidsfoutjes met de mantel der liefde bedekt.  Je partner is de perfectie zelve !

Stadium 2: Het inzicht

In deze fase leren jullie elkaar beter kennen.  Je hebt lange gesprekken die tot laat in de nacht worden verdergezet, en werkelijk àlles over je partner fascineert je.  Je praat over elkaars families, de ex-en, wisselt geheimen met elkaar uit, hangt aan elkaars lippen en je hebt het wederzijds gevoel elkaars soulmate te zijn.  Het leven is alleen maar mooi en alles is zo romantisch

 

Stadium 3 : Storing

Je durft je in dit stadium al eens lichtjes te ergeren aan kleine dingen in het karakter  of handelingen van je partner.  Na alle romantiek van de beginperiode sluipt het echte leven jullie relatie binnen. Er kan al eens een meningsverschil ontstaan, of een eerste ruzie.  Dit is echter een goed teken wanneer jullie dit kunnen uitpraten en het zal jullie dichter bij elkaar brengen.

Stadium 4 : Verwachtingen

Jullie hebben nu beiden een duidelijker beeld van elkaar waardoor je beter kunt inschatten wat je wederzijds kan verwachten.

Wanneer jullie meningen en/of verwachtingen mijlen ver uit elkaar staan groeit het ongenoegen en kan één van beide partners zich onbegrepen en heel erg ongelukkig beginnen voelen.

Kunst is hierover te communiceren met je partner en proberen tot een consensus te komen door duidelijke afspraken naar elkaar toe te maken.

Je verwacht bv niet dat je partner je met bloemen verrast, en wanneer dat gebeurt  voel je je speciaal en gewaardeerd.

Belooft hij je op te pikken aan het station maar vergeet hij je, dan zul je je al gauw genegeerd voelen….

Stadium 5 : Vorming

Je hebt je eigen verwachting over hoe je ideale partner zou moeten zijn.  In deze fase proberen jullie allebei hard om elkaar te vormen naar dit ideaalbeeld om zo aan je eigen behoeften te kunnen voldoen.

Het gaat vooral over geven en nemen in deze fase.  De ene partner probeert de andere er al dan niet subtiel op te wijzen dat zijn kijk op jullie relatie de juiste is.  Je probeert elkaar te vormen naar het beeld dat je gaandeweg creëerde en dit kan uitmonden in een machtsstrijd die – wanneer beide partners dominant zijn – nefast kan aflopen en het einde van jullie verhaal betekent.

Stadium 6 : Geluk

Als jullie de vormingsfase hebben kunnen overbruggen zijn jullie  samen geëvolueerd en sterk genoeg om als team voorzichtig realistische toekomstplannen te maken.  Je voelt de wederzijdse verbondenheid ; de verliefdheid en onzekerheden die de vorige stappen met zich meebrachten veranderen in het intens en onvoorwaardelijk van elkaar houden.  Jullie hebben het geluk met en in elkaar gevonden en zijn klaar voor de volgende stap !

Stadium 7 : Twijfel

Jullie zijn al een hele tijd samen, denken elkaar door en door te kennen, en toch sluipt ergens onderweg twijfel in de relatie.  Er treedt gewenning op ;  jullie weten wat de dag zal brengen, je verwachtingen zijn door het repetitieve stramien waarin jullie zitten, nu nog maar laaggespannen.

Misschien vergelijk je je huidige relatie met die van andere koppels, of mijmer je over een vorig lief of romance…

Deze fase kun je als koppel perfect overleven ; maar het vergt inzicht en een beetje moeite.  Verras elkaar, voed jullie relatie met kleine attenties, en bovenal ; vergeet niet waarom jullie voor elkaar gekozen hebben en haal waarvoor je gevallen bent terug boven in je partner.

Stadium 8 : Seks

In het begin van jullie relatie kon je waarschijnlijk niet genoeg krijgen van elkaars lichaam en ging er geen dag voorbij dat er niet gevrijd werd.  De kans zit er echter in dat, na verloop van tijd, jullie honger naar elkaar vermindert en zelfs een beetje uitgeblust raakt.  Nochthans bestaan er tegenwoordig genoeg creatieve manieren om jullie seksuele relatie een boost te geven waardoor je je niet ter compensatie in een affaire moet storten.  Ook hier is de boodschap : als jullie het de moeite vinden om te koesteren wat je hebt opgebouwd, dan ook de moeite in dit belangrijke deel van jullie relatie te steken en de zin in elkaar weer aan te wakkeren.

Stadium 9 : Stabiliteit

In deze fase hebben jullie een totaal evenwicht in jullie relatie gevonden.  Jullie houden van elkaar, vertrouwen elkaar, weten wat van elkaar verwacht kan worden en er is een duidelijke taakverdeling tussen jullie.

Behoed je er echter voor elkaar niet als vanzelfsprekend te beschouwen.  Blijf elkaar verwonderen, zorg voor een goede communicatie, vergeet niet waarom je ooit voor elkaar gekozen hebt en samen deze lange weg hebt afgelegd om eindelijk de toen vooropgestelde rust bij elkaar te kunnen vinden.

Ze Magazine - Lifestyle trends