Er komt een moment dat, na alle problemen, talloze woordenwisselingen en ruzies en andere ellende, het eindelijk voorbij is en dat zelfs de officiële scheiding definitief is geworden. Toch is daarmee lang niet in alle gevallen de kous af. Er is immers veel meer stellen, dan je misschien zou verwachten, die door het doormaken van een scheiding erachter komen (soms pas na maanden of jaren erna) dat ze voor hun gevoel toch een fout hebben gemaakt en dat de relatiebreuk alles behalve heeft gebracht wat ze ervan hadden verwacht.

Maar wat moet je doen wanneer je de laatste officiële scheidingspapieren hebt ondertekend, alle advocatenkosten hebt betaald en je je begint te realiseren dat je toch enorme spijt hebt van deze relatiebreuk?

Wat je moet doen als je spijt hebt van je scheiding?

Op de eerste plaats moet je ruim te tijd nemen om echt eens na te gaan denken over allerlei zaken. Een echtscheiding is namelijk iets dat zomaar in wordt gezet, en doorgaans is het dan ook geen beslissing die van het ene op het andere moment wordt genomen. Er waren vaak dus al talloze zaken die zich in de loop van de tijd op hebben gebouwd en die de relatie tot dit vervelende einde hebben geleid. Wanneer je dan ook opeens bedenkt dat dit een vergissing was, dan zul je eerst de balans op moeten maken. Dit kun je doen door jezelf de volgende vragen te stellen (en hier uiteraard een eerlijk antwoord op te geven):

  • Waarom zijn we in de eerste plaats uit elkaar gegaan?
  • Wat is er inmiddels veranderd?
  • Zouden zaken werkelijk anders worden wanneer we weer samen zouden komen?• Ben ik bereid dingen uit te werken en me in te zetten op vlakken waar dat nodig is op het ogenblik dat we het nog een keer samen zouden proberen?
  • Voelt hij of zij hetzelfde?
  • Ben ik geneigd om te denken dat het gras bij de buren groener is?

Mensen zullen in de regel al snel ‘de dingen uit het verleden’ gaan romantiseren. Als het ware gaan ze dus hun eigen geschiedenis herschrijven door enkel en alleen het goede (of juist het slechte) te zien. Dit kan tot een heleboel valkuilen leiden. Het is wellicht zelfs wel de reden waarom je op het punt van een scheiding bent gekomen. In het geval dat er sprake is van spijt na een echtscheiding, dan zijn er dus een heleboel zaken om tegen elkaar af te wegen. Het gevoel dat je de dingen mist zoals die in het verleden waren, is heel normaal, in het bijzonder wanneer er kinderen in het spel zijn. Je spijt, kan een gevolg zijn van het verlangen om je gezin weer bijeen te brengen. En ondanks het feit dat er niets mis is met dat gevoel, dient het grondig onder de loep te worden genomen om ervoor te zorgen dat je jezelf, je ex en eventuele kinderen niet meer schade gaat berokkenen. Alle zaken die als onverenigbare verschillen kunnen worden bestempeld, hebben namelijk mogelijk tot de relatiebreuk geleid, indien jullie je dan ook niet met elkaar weten te verzoenen, dan zullen jullie uiteindelijk toch weer op dit lastige punt eindigen.

Wat zou je echt moeten doen?

Wees eerlijk en oprecht naar jezelf toe. De dingen waren immers al zo erg dat ze je tot deze beslissing hebben laten komen. Dergelijke kwesties zullen dan ook niet als bij toverslag verdwijnen, zelfs op het moment dat je denkt dat ze aan hebt gepakt. Wanneer je dat nog niet hebt gedaan, dan kun je proberen om met een counselor te gaan praten. Indien dit gevoelens zijn waar je alleen mee worstelt, dan is het bovendien een goed idee om met iemand een één op één gesprek te gaan voeren. Maar wanneer jij en je ex dezelfde gevoelens delen en zelfs overwegen om het samen nog een keer te proberen, dan kun je deze weg als koppel gaan bewandelen. Je bent het werkelijk aan jezelf verplicht om alle beginselen van een relatie weer stevig op te bouwen voordat je nogmaals het risico loopt om dezelfde fouten te gaan maken na een verzoening.

Wat moet je zeker niet doen?

In geen geval moet je jezelf toestaan om je zomaar in de roes van een geromantiseerde versie van de eerdere relatie mee te laten slepen. Je zou dan immers blindelings weer in deze relatie stappen zonder na te denken over de werkelijke gevolgen. Er wordt door mensen zelfs vaak gesproken over een moeilijke tijd en een heleboel werk moeten verzetten om een relatie te kunnen laten werken, maar uit elkaar gaan zal evenmin zonder slag of stoot verlopen. Ongeacht de omstandigheid waarin de relatiebreuk plaats heeft gevonden, de scheiding zal haast altijd wel gepaard gaan met verdriet, pijn en ellende. Het is dan ook niet ongewoon dat mensen zo snel mogelijk van deze gevoelens verlost willen zijn. Deze kwijtraken wil echter niet per definitie zeggen dat jullie ook weer bij elkaar dienen te komen. Zonder een goede basis te hebben, weet je dan ook vrijwel zeker dat een verzoening gedoemd is om te mislukken en je je daardoor nog meer pijn (en kosten) op je hals haalt.

Echtscheiding moet uiteraard een laatste optie zijn, wanneer er geen andere mogelijkheden of oplossingen meer aangewend kunnen worden. Maar op het moment dat jij en je ex de degens hebben gekruist en te haastig van elkaar gescheiden blijken te zijn, dan is een verzoening en het weer bij elkaar komen natuurlijk de juiste stap op te zetten. Je moet je alleen goed beseffen dat dit niet gemakkelijk zal zijn. Je kunt namelijk niet in je eentje het beslissen dat de problemen er niet meer zijn of dat de problemen niet langer als problemen hoeven te worden gezien. Op het ogenblik dat je ooit spijt mocht krijgen van een echtscheiding en vervolgens weer een verzoening overweegt, dan doe je er goed aan om langzaam, zorgvuldig en weloverwogen te werk te gaan. Wanneer je relatie weer op het juiste pad zal belanden, dan is er namelijk geen enkele haast bij. Jullie onderlinge band zal dan juist alleen maar sterker en meer solide worden door de geduldige en grondige manier waarop jullie de verzoening aan hebben gepakt.

 

Ze Magazine - Lifestyle trends